Craps är ett enkelt tärningsspel som framförallt är populärt i USA. Spelet är ganska kul som tidfördriv, exempelvis på tåget eller på en gräsmatta en skön sommardag.
 
Du behöver två tärningar för att kunna spela. Vanligtvis gör deltagarna även någon form av insats i form av pengar eller marker.
Spelet igångsätts genom att båda spelarna slår varsin tärning. Den som får högst siffra inleder spelet.
 
Spelarna placerar sina insatser framför sig. Spelaren som inleder kastar båda två tärningarna. Tre möjliga utfall:
 
Lyckas spelaren slå siffrorna sju eller elva så vinner han med den gång. Spelaren inkasserar båda vinsterna. Turen går nu över till den andre spelaren och en ny omgång påbörjas. Slår man två ettor i ett inledande slag så kallas det för Snake eyes.
 
  Om spelaren två, tre eller tolv räknas det som craps. Detta innebär en omedelbar förlust och spelarens insatser tas av motspelaren.
  Om spelaren slår någon av siffrorna fyra, fem, sex, åtta, nio eller tio händer ingenting, utan spelaren får fortsätta att kasta tärningarna tills någon av följande situationer inträffar:
  Spelaren slår sju. Spelaren förlorar då och insatsen övergår till motspelaren. Denne kan sedan påbörja en ny omgång.
  Om spelaren slår samma siffra som i sitt inledande slag har denne vunnit. En ny omgång påbörjas av motspelaren.