Till olika tärningsspel finns olika tärningar. Här får du lära dig mer om dem. En tärning är en kub som oftast är tillverkad i plast eller trä. Sidorna är lika stora och alltid numrerade. Genom att kasta tärningen får man fram ett slumpmässigt tal.

Tärningar med olika antal sidor

Den fyrsidiga tärningen är formad som pyramid med triangelformad bas. Tärningen är ovanlig på så sätt att man inte läser av ovansidan som är parallellt med underlaget. I stället så avläses den sidan som är rättvänd; de vill säga någon av sidorna på toppen eller basen. Den fyrsidigtärningen är vanligt förekommande i rollspel.

Den sexsiffriga tärningen är den vanligast förekommande tärningen och numreras från 1-6. Den sexsidiga tärningen förekommer i många tärningsspel, exempelvis craps och femhundra.

Den åttasidiga tärningen har formen av en oktaeder. Det kan enklast beskrivas som två pyramider med baser som mittemot varandra.

Den ovanliga tiosidiga tärningen har en ganska konstig skapelse med tio tetragoner i oregelbunden form. Vanligtvis är den numrerad som 0-10. Med hjälp av två tiosidiga tärningar kan man slå T100, det förutsätter dock att ena tärningen är numrerad med tiotal i stället för ental.

Den tolvsidiga tärningen liknar till utseende USA:s försvarshögkvarter pentagon. Ett slags oregelbundet klot med spetsiga sidor. De motstående fältens gemensamma summa är13. Ärningen förekommer främst i rollspel.

Tillverka din egen tärning

Det förekommer även mer ovanliga former av tärningar med varierande antal sidor. De används ofta i spelsystem såsom fudge. Du kan tillverka din egen tärning genom att kapa av en cylinder så att den får önskat antal sidor. Du bör runda ändarna med en fil eller liknade så att tärningen inte blir stående på någon ände då du spelar tärningsspel.