Femtusen

Femtusen tillhör de mer enkla tärningsspelen och är starkt besläktat med Etthundra.
För att spela Femtusen så behöver du sex stycken tärningar samt papper och penna för att kunna räkna poäng.
 
Spelaren som inleder kastar alla sex tärningar. Ettor, femmor och tretal är värdefulla, då det är de som ger poäng. Poängberäkning ser ut som följer:
 
– Etta = 100 poäng.
– Femma = 50 poäng.
– Tretal i ettor = 1000.
– Tretal i tvåor – sexor = 200 – 600 poäng.
 
Lyckas en spelare slå stege 1-6, tretal plus tretal eller tre par så får man automatiskt 1500 poäng. Efter att alla tärningar är kastade så måste man spara åtminstone ett slag. Exempelvis om du slår 1, 2,2,2,6,6 så kan man spara både tretalet och ettan, eller något av dem. Sedan får man avgöra om man vill kasta övriga tärningar eller skriva ner sina poäng på pappret. Man får endast kasta om de tärningar som inte behålls. Lyckas man komma upp i 550 poäng vid första slaget, så får man slå alla tärningarna igen. Båda omgångarna räknas då in i poängresultatet. Har man däremot otur och varken får talen 1 eller 5 på någon av de tärningarna så erhåller man inga poäng för den rundan. Turen går då över till motspelaren.
Den spelare som först uppnår 5000 poäng vinner spelet.